Nu lanserar vi StickSorter!

Nu lanserar vi StickSorter, ett kvalitetssäkringssystem för sågverksindustrin.

Återkommande störningar i ströläggningen är en flaskhals i många sågverk. Strön går runt i ett kretslopp, slits ned eller går sönder och fastnar till slut i ströläggaren. Idag krävs ofta en manuell utsortering av strön för att få en jämn drift. I annat fall ökar antalet driftsstopp. Varför inte utnyttja värdefull tid till något annat?

StickSorter kvalitetssäkrar ert omlopp av strön och sorterar automatiskt bort de exemplar som inte uppfyller era krav.

Läs mer här: StickSorter

Comments are closed.