Systemutveckling

I nästan alla industriella processer behövs ett gränssnitt mot omvärlden. Ibland kan det räcka med ett  HMI i form av en enkel touchpanel. I moderna system är ofta kraven högre än så. Avancerade funktioner för optimering, lagring och analys kan ge en mer effektiv process. En tydlig visualisering och ett användarvänligt GUI gör en komplex process begriplig och livet lättare för både operatörer och annan personal. Systemutveckling i högnivåspråk som komplement till maskinnära utveckling möjliggör allt detta.

På ADEC har vi som målsättning att utveckla applikationer med både funktion och form. Vi antar gärna utmaningen att kombinera beräkningsintensiva funktioner inom optimering, vision och 3D-visualiering med interaktiva, användarvänliga gränssnitt.

Teknisk plattform för systemutveckling på ADEC är Microsoft .NET Framework. Programmering sker företrädesvis i C# och VB.NET och den utvecklade programvaran körs i Microsoft Windows.

Låt ADEC vara er partner i utvecklingen av er process eller idé. Vi är med i alla moment från kravspecifikation, prototyping och implementering till driftsättning.

Min lista

Inga produkter finns i listan